Programari per a la producció industrial. Gestió del procés de fabricació

Cercar la màxima eficiència en el procés de fabricació, automatitzant les accions del mateix, és el que ens permet aquest vertical del sector metal·lúrgic.
Des del pressupost fins a l’expedició de la mercaderia ens cal controlar i gestionar, de forma rigorosa, tot el treball realitzat, per a disposar tant de la traçabilitat dels elements com dels costos on line sobre la mercaderia produïda.

Ordres de fabricació

Manufactor permet la planificació i gestió de les ordres de fabricació associades a cadascun dels projectes. Les opcions de selecció parcial o total i de copia d’un projecte a l’altre, agilitza la confecció de les mateixes i facilita la previsió, planificació i organització de la producció.

Partes de treball i material

El mòdul d’imputacions de l’activitat efectuada ens permet disposar d’un control de les tasques realitzades i dels recursos consumits, en tot moment, calculant els costos acumulats en el procés productiu. Aquesta informació ens ha d’ajudar a prendre decisions de planificació dels diferents recursos operatius.

Gestió de costos i facturació

Manufactor disposa de l’opció de tractament i gestió dels costos directes de producció per diferents agrupacions: elements, referències, ordres de fabricació, projectes... La facturació parcial o total es immediata.
El seguiment de la facturació, l’aprovisionament, magatzem, estoc i cartera també són funcionalitats ateses per l’aplicatiu.