kitdigital_header
logo_digitalizadores

Aconsegueix el teu Kit Digital

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, adreçat a pimes i autònoms, finançat pels fons europeus "Next Generation EU" dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Té com a objectiu la implantació de solucions que assegurin un avenç significatiu en la transformació digital

Passos a seguir per sol·licitar el bo digital:

 1. Registra't a www.acelerapyme.es i completa el test d'autodiagnòstic
 2. Consulta el catàleg de solucions digitals que ofereixen els agents digitalitzadors. Escull la que millor s'ajusti a la teva necessitat
 3. Demana l'ajuda Kit Digital a la seu electrònica de Red.es (seu.red.gob.es)

Requisits per demanar l'ajut:

 1. Ser una petita empresa, microempresa o autònom
 2. Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d'empreses
 3. Estar en situació d'alta i disposar de l'antiguitat mínima que s'estableix per convocatòria
 4. No tenir consideració d'empresa en crisis
 5. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social
 6. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú
 7. No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 8. No superar el límit d'ajudes minimis

Solucions de digitalització ofertes per Terlas

Gestió de processos

Fructum

Programari per a la gestió hortofrutícola del camp, centrals i majoristes

Fructum és un vertical pel món hortofructícola que permet atendre l’evolució d’aquest sector des del camp fins a la venda en detall.

Consulta les característiques: Fructum

Preu: a partir de 18.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Bilium

Programari de gestió empresarial integrada

Bilium és un vertical multi plataforma, multi entorn, multi divisa que permet atendre tot el cicle de compra i venda de forma fàcil, i amb operativa i consultes tranversals entre exercicis comptables i entre empreses.

Consulta les característiques: Bilium

Preu: a partir de 3.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Hidrus

Programari per a la gestió de col·lectivitat de regants i de l’aigua

Hidrus permet atendre les necessitats típiques de les societats i/o col·lectivitats de regants, des de la gestió de la junta fins a la gestió de les ordres de regs. El control i seguiment de les ordres i els períodes de reg, ens permet minimitzar el consum d’aigua i, alhora, augmentar la producció amb reducció dels costos.

Consulta les característiques: Hidrus

Preu: a partir de 3.800,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Hora

Programari per a la gestió horària i control de presència

Hora permet realitzar el seguiment i control dels horaris de treball, calendaris, permisos i vacances dels treballadors/es.

Consulta les característiques: Hora

Preu: a partir de 2.500,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Manufactor

Programari per a la producció industrial i el procés de fabricació

Manufactor permet controlar i gestionar tot el treball realitzat des del pressupost fins a l’expedició de la mercaderia, disposar tant de la traçabilitat dels elements com dels costos sobre la mercaderia produïda.

Consulta les característiques: Manufactor

Preu: a partir de 18.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Storagis

Programari per a la gestió de magatzems (SGA)

Storagis permet disposar, en temps real, de la informació corresponent a la localització i situació de les mercaderies, als moviments de les mateixes i a l’estat de l’estoc, en quantitat i ubicació, de forma àgil i segura.

Consulta les característiques: Storagis

Preu: a partir de 22.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Comunicacions segures

Eina de ciberseguretat perimetral per Hardware

Inclou:

 • Permet connexions segures mitjançant VPN d’extrem a extrem, ja sigui entre dos centres de treball o client-servidor
 • Permet connexions via VPN SSL
 • Permet registrar les connexions entrants i sortints
 • Permet registrar els accessos no desitjats i tenir control via IPS i antimalware dels dispositius de la xarxa
 • Permet controlar i bloquejar correus no desitjats

Preu: a partir de 600,00 €/dispositiu que inclou diversos usuaris (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Ciberseguretat

Eina de ciberseguretat a nivell d’equip per Software

Inclou:

 • Analitza el dispositiu, memòria interna i dispositius d'emmagatzematge externs (antimalware)
 • Filtrat de continguts amb regles UTM
 • Detecta i evita el codi maliciós espia (antispyware)
 • Correu segur: analitza el correu electrònic (antispam i antiphishing)
 • Navegació segura: control de continguts i antiadware
 • Anàlisi i detecció d'amenaces
 • Monitorització de la xarxa: analitza el trànsit de xarxa i alerta d'amenaces

Preu: a partir de 180,00 € per 5 dispositius (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Lloc web i presència a internet

Web dinàmica de continguts

Inclou:

 • Alta de nou domini durant un termini mínim de dotze mesos
 • Allotjament de la pàgina web durant un termini mínim de dotze mesos
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats
 • Funcional en tota mena de dispositius
 • Accessible
 • Autogestionable
 • Posicionament bàsic a internet
 • Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic)

Preu: a partir de 4.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Comerç electrònic

Comerç electrònic en línia

Inclou:

 • Creació de la botiga en línia o e-Commerce i alta del catàleg de productes
 • Configuració i integració dels mètodes de pagament
 • Configuració i integració de mètodes d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga online
 • Funcional en tot tipus de dispositius
 • Accessible
 • Posicionament bàsic a internet
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic)
 • Autogestionable

Preu: a partir de 8.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Gestió de clients

CRM

Inclou:

 • Gestió de clients
 • Gestió de potencials clients
 • Gestió d'oportunitats de negoci
 • Accions o tasques comercials
 • Reporting, planificació i seguiment comercial
 • Alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents...)
 • Gestió documental
 • Funcional en tot tipus de dispositius
 • Integració amb diverses plataformes

Preu: a partir de 6.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Business Intelligence i Analítica

BI Data Analitics

Inclou:

 • Integració de dades amb altres bases de dades
 • Emmagatzematge de dades de com a mínim d'1 GB per usuari
 • Creació de panells de dades estructurades i visuals
 • Exportació de dades
 • Solució al núvol

Preu: a partir de 6.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Factura electrònica

Integra Factura

Inclou:

 • Factures en format estructurat
 • Factures il·limitades
 • Clients il·limitats
 • Productes o serveis il·limitats
 • Enviament de factures per correu electrònic
 • Personalització de factures
 • Còpia de seguretat periòdiques
 • 1GB d’emmagatzematge / històric de factures
 • Integració amb altres solucions
 • Control de venciment de les factures
 • Compliment de les normatives aplicables

Preu: a partir de 4.000,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres

Serveis i eines d'oficina virtual

Desktop Share

Inclou:

 • Col·laboració en equips de treball
 • Emmagatzemar i compartir fitxers
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils
 • Organització de calendari i tasques previstes

Preu: a partir de 600,00 € (IVA no inclòs)

Per a més informació contacta amb nosaltres