Programari per a la gestió de col•lectivitat de regants i de l’aigua

Vertical per a la gestió de col·lectivitat de regats i control de regs. Hidrus ens permet atendre les necessitats típiques de les societats i/o col·lectivitats de regants, des de la gestió de la junta fins a la gestió de les ordres de regs. El control i seguiment de les ordres i els períodes de reg, ens permet minimitzar el consum d’aigua i, alhora, augmentar la producció amb reducció dels costos.

Gestió automatitzada

Finques, boqueres, campanyes, derrames, simulació de derrames, canvis de cultiu, previsions, expedients, rebuts, ordres de reg... tots ells són elements bàsics en el control de l’activitat pròpia de la col·lectivitat. Hidrus és l’eina que ho automatitza i que ens estalvia tenir que executar manualment els processos complexos i carregosos de gestió.

Integració

Hidrus integra, de forma directa, la càrrega de dades de les col·lectivitats de regants generals evitant el traspàs manual de les mateixes.