Bloc > Terlas > Optimització de l’Estoc i Picking del magatzem amb un ERP

optimitzacio-estoc-picking-magatzem-erp

Optimització de l'Estoc i Picking del magatzem amb un ERP

En l'era de la logística 4.0, l'eficiència i precisió en la gestió de l'estoc i el picking són més crucials que mai. Storagis, el software de gestió de magatzems de Terlas, es presenta com una solució innovadora, integrant tecnologies avançades com el picking de veu per a revolucionar aquests processos. Aquest article explora com Storagis i les seves solucions com a software estan transformant la gestió de magatzems.

La gestió d'Estoc i Picking per al magatzem

El sector de la gestió de magatzems està experimentant una transformació significativa a causa de la digitalització i l'automatització. Les empreses busquen contínuament maneres de millorar l'eficiència, reduir costos i augmentar la satisfacció del client.

Els magatzems moderns enfronten desafiaments com la necessitat de precisió en l'inventari i l'eficiència en el picking. Un error de picking de l'1% pot resultar en significatives pèrdues econòmiques i disminució en la satisfacció del client. A més, la gestió ineficient de l'estoc pot portar a un excés d'inventari, que representa el 20-30% dels costos totals de logística.

En aquest context, l'adopció de tecnologies avançades com ERP i sistemes de picking per a magatzem s'ha tornat essencial. Segons un informe de MHI, el 80% dels directors de magatzems planeja invertir en tecnologia nova i emergent en els pròxims anys.
 

Característiques Clau de Storagis per a l'Optimització del Magatzem

Storagis es destaca pels seus mòduls específics d'entrada, picking i expedició. La seva tecnologia de picking permet als treballadors reduir errors i augmentant la velocitat de picking en fins a un 50%.

A més, Storagis inclou funcionalitats avançades en el seu mòdul de picking:
•    Alta de la Comanda: Registre i gestió eficient de les comandes entrants.
•    Gestor d'Ordres de Picking: Eina centralitzada per a l'administració i seguiment d'ordres.
•    Priorització de les Ordres de Picking: Capacitat per a prioritzar ordres basades en criteris específics.
•    Agrupació de Comandes: Optimització de temps d'execució mitjançant l'agrupació intel·ligent de comandes.
•    Assignació a Picking: Distribució eficient de tasques de picking al personal.
•    Seguiment i Control del Procés de Picking: Monitoratge en temps real del progrés del picking.
•    Procés de Picking en la Zona de Prestatgeries: Sistema organitzat per a la recol·lecció de productes en el magatzem.
•    Comptatge de l'Estoc quan Queda Poca Quantitat de Producte: Alertes automàtiques per al manteniment del nivell d'estoc òptim.
•    Reaprovisionament de Producte: Procediments eficients per a reposar l'estoc.
•    Procés d'Embalatge en Zona de les Taules: Àrea dedicada i optimitzada per a l'empaquetat de comandes.
•    Tancament de la Comanda: Procés final per a completar i confirmar les comandes.

Tecnologia de Picking de Veu: Un Canvi de Joc en la Gestió de Magatzems

El picking de veu utilitza reconeixement de veu i síntesi per a comunicar amb els operaris. Aquesta tecnologia ha demostrat reduir els errors de picking en un 25% i augmentar la productivitat en un 35%, comparat amb els mètodes tradicionals. A més, millora l'ergonomia per als treballadors en permetre'ls tenir les mans i la vista lliures durant el procés de picking.

Integració i Sincronització de Dades en Temps Real

Storagis integra dades d'estoc en temps real, la qual cosa permet una visió precisa de l'inventari. Aquesta sincronització redueix els temps de resposta a canvis en la demanda, millorant l'eficiència en un 20% en mitjana. La capacitat d'integrar dades de múltiples fonts i plataformes és un avantatge significatiu en l'era del Big Data.

Impacte en l'Eficiència Operativa i Reducció de Costos

Implementar softwares de gestió de magatzem per a l'optimització de l'estoc i el picking del magatzem com Storagis pot resultar en una reducció de fins al 30% en els costos operatius. L'optimització de l'espai d'emmagatzematge i la millora en la gestió de l'inventari poden reduir els costos d'emmagatzematge en un 25%. A més, l'automatització de processos redueix la necessitat de mà d'obra intensiva, la qual cosa es tradueix en estalvis a llarg termini.

Millora en l'Experiència del Client i Competitivitat en el Mercat

Una gestió eficient del magatzem es tradueix en una millor experiència del client, amb una precisió del 99% en les comandes i una reducció del temps de lliurament en un 40%. Això posiciona a les empreses que optimitzen la gestió de l'estoc i el picking del magatzem com a líders competitius en el mercat.

Tendències en la Gestió de Magatzems

Mirant cap al futur, s'espera que la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic juguin un paper encara més important en la gestió de magatzems. Aquestes tecnologies podrien permetre una major personalització i adaptabilitat en els processos de magatzem, anticipant necessitats i optimitzant recursos de manera proactiva.

L'optimització de l'estoc i el picking són essencials en la gestió de magatzems moderna. Storagis de Terlas ofereix una solució integral, combinant tecnologia d'avantguarda amb eficiència operativa, la qual cosa ho converteix en una eina indispensable per a qualsevol empresa logística que busqui millorar les seves operacions.