Programari de gestió empresarial integrada. Gestió i optimització del cicle comptable

La gestió integral del cicle comptable és una necessitat comuna a totes les empreses. Bilium és un vertical multi plataforma, multi entorn, mulltidivisa que atent tot el cicle de compra i venda de forma fàcil, i amb operativa i consultes tranversals entre exercicis comptables i entre empreses.

Compra-venda

Tant la fase de de compra com la fase de venda tenen associades tot un seguit de documentació i dades a tractar i emmagatzemar (comandes, albarà, recepcions, venciments…). Gestionar-ho amb una eina que ens permeti fer-ho de forma àgil amb transversalitat és clau en la gestió administrativa.

Comptabilitat i tresoreria

Bilium ens permet portar la comptabilitat de forma eficaç i senzilla amb tot un seguit d’opcions que ens faciliten fer els assentaments. A la vegada, ens permet també conèixer, en tot moment ,l’estat de la nostra cartera, de les previsions de pagament i cobrament, la situació dels comptes, productes bancaris contractats ...; elements tots ells bàsics i vitals per la tranquil·litat de la companyia.

Gestió de la documentació fiscal

Durant tot l’any hem d’atendre la declaració i el pagament dels impostos, a tal efecte hem de generar i presentar els models fiscals que ens corresponguin. La fàcil integració i generació dels mateixos, de forma automatitzada, és una de les característiques d’aquesta eina.