Conceptualització i implementació de solucions

Ajudem a resoldre els reptes més importants en en l’ús de la tecnologia pel tractament i gestió de la informació.

Ens mouen els objectius de qualitat, funcionalitat i retorn de la inversió en el moment d’analitzar i simplificar el dia a dia amb l’automatització e informatització dels processos de negoci. Redefinim rols i activitats per a generar estalvis i millorar la qualitat; dissenyant l’estratègia tecnologia més optima pel client

Apostem per la utilització de les últimes tecnologies provades i implementades amb èxit que s’ajustin a la cadena de valors dels nostres clients.

Assessorament

En la definició estratègia del rol dels sistemes d’informació dins la companyia, i en els processos de disseny i selecció de les solucions tecnològiques més idònies.

Direcció i gestió

De plans de sistemes, de projectes d’implantació de solucions i d’infraestructures IT, de projectes de migracions i integracions de solucions, i de projectes de disponibilitat i continuïtat de negoci (BCP).
Serveis de connectivitat i cloud.