Programari per a la gestió de magatzems (SGA)

Storagis ens permet disposar, en temps real, de la informació corresponent a la localització i situació de les mercaderies, als moviments de les mateixes i a l’estat de l’estoc, en quantitat i ubicació, de forma àgil i segura.

Aquesta informació i la gestió de la mateixa es bàsica per a que l’aplicatiu implementi correctament el control dels processos de gestió d’ubicacions, reaprovisionament i Picking en els diferents ambients que s’atenen: sec, fresc congelat i ultracongelat.

Gestió d’entrades i estoc

Recepció i validació de la mercaderia (quantitat, referència...) i ubicació dins del magatzem, d’acord amb la posició més idònia proposada per l’eina.
Disposem de tot moment de l’estoc lògic, podent forçar a un llindar mínim de material, l’acció de verificació de l’estoc lògic per un revisió d’estoc físic (lectura de codi i informació de quantitat).

Mapa de magatzem i gestió d’ubicacions

Representació d’un mapa de magatzem que ens dona informació, de forma ràpida i localitzada, del producte emmagatzemat, dels espais buits i dels bloquejos; permetent disposar, en tot moment, de la capacitat del magatzem/s amb totes les característiques definides en el mateixos i gestionar de forma immediata les ubicacions del material.

Picking i picking de veu

Storagis gestiona els processos de Picking, reprovisionaments avançats, priorització de les ordres de picking, agrupació de comandes per automatització de temps d’execució, gestió de picking de taula, gestió del picking de veu etc. Aquestes diferents opcions permeten la qualitat d’un correcte procés de picking en qualsevol dels diferents entorns de treball en el que l’executem (sec, fresc, congelat o ultracongelat).