Programari per a la gestió hortofrutícola del camp, centrals i majoristes

Vertical pel món hortifruticola que ens permet atendre l’evolució d’aquest sector des del camp fins a la venda en detall.

Fructum simplifica els processos, permetent. les operacions entre societats productores i comercialitzadores de forma transparent i automatitzada, sense necessitats de realitzar passos intermedis. Treballem la informació a 1 click fet que ens permet disposar dels resultats de forma immediata millorant la pressa de decisions.

S’adapta fàcilment a la diversitat del mercat, a les seves certificacions i processos de qualitat, i incorpora eines de comunicació on-line amb clients i proveïdors.

Gestió a Camp

La gestió de les finques, parcel·les, certificacions; el control de les matèries actives, dels registres de productes fitosanitaris, així com la recollida dels partes de treball dels treballadors són algunes de les funcionalitats que disposa el mòdul de camp que ens permet disposar del quadern de camp i extreure de forma senzilla i ràpida una relació de costos detallats per parcel·la, finca...

Gestió de centrals

La gestió de la fruita des de la seva entrada a la central fins a la seva venda està controlada per aquest mòdul. Tots el moviments i manipulació sobre la mateix són registrats de la forma més automatitzada possible per evitar errors humans i amb la finalitat de poder extreure fàcilment tots els costos, disposant del preu net per a la seva expedició i liquidació posterior.

Expedició i venda

Les expedicions, l’agrupació de palets, els albarans, les consultes detallades de comandes de venda, així com la generació automatitzada de la documentació necessària per a les empreses logístiques i/o centrals de distribució estan considerades en el mòdul.