Bloc > Events > Smart City Expo World Congress 2018

Smart City Expo World Congress 2018

terlas -barcelona-smart-city-expo-world-congress

La nova edició del SCEWC a Barcelona dels dies 13 al 15 de novembre, com a esdeveniment líder mundial de ciutats, ofereix un punt de trobada únic per als sectors de la ciutat intel·ligent i una plataforma innovadora per a l'acció urbana a nivell mundial.

L'esdeveniment es basa en els valors d'inclusió i empoderament social i es dedica a promoure la conscienciació, la comprensió i la reflexió crítica entre els habitants de diferents ciutats del món, tot això en un clima de respecte i solidesa.

Per a mes informació:

Smart City Expo World Congress 2018